top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

אולפני שידור

אולפן זום ב"מעוז"

ארגון "מעוז" - רשת של מנהיגות ומנהיגות מכל גווני החברה הישראלית, עוסקת בבניית אמון בין מקבלי החלטות ומייצרת שינויים ופתרונות רב מגזריים בתחומי המרחב המקומי, בריאות, חינוך ותעסוקה. הארגון, המעביר קורסים וסדנאות רבות, נתקל באתגר משמעותי בתקופת הקורונה, עקב הצורך להעביר חלק מפעילותו מהממד הפיזי לממד הדיגיטלי. AV Magic סייעה לארגון בשיתוף עם "ניר מאור פתרונות", בתכנון והקמת אולפן זום למטרה זו. האולפן כולל מעטפת טכנולוגית המאפשרת למרצה שליטה פשוטה ומותאמת על-ידי פאנל בקרה המפעיל פונקציות שונות במערכת, כמו שליטה במצגת, שליטה בתאורה, התחלה וסיום של שיתוף וכד'. כמו כן, יכולים המרצים לסמן על גבי המצגת באופן אינטואיטיבי באמצעות מסך גרפי וכן יכולים לבחור במצב עמידה או ישיבה הודות לשולחן חשמלי בגובה משתנה.

לקוח: מעוז

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page