top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

תכנון מערכות, מוזיאונים ומרכזי מבקרים

מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה, לטרון

באתר יד לשריון בלטרון מוקם מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה שישתרע על פני 2,200 מ"ר ושישה אגפים. המוזיאון יספר את סיפור לחימתם של היהודים במלחמת העולם השנייה ויחשוף את הפרק העלום בתולדות העם היהודי - הגבורה שבצד השואה. המוזיאון יכלול מרכז תצוגה שיספר את סיפורי הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בכל הצבאות וארגוני הלוחמים, מרכז הדרכה ולימוד, מרכז מידע, מרכז מחקר, ארכיב ועוד.
AV Magic תכננה את מערכות המולטימדיה בחללים השונים של המוזיאון, לרבות אזורי תצוגה ושטחים ציבוריים. המערכות יכללו בין היתר הקרנות מורכבות, מסכים מגע גדולים, קירות מגע, הקרנה הולוגרפית והקרנה ב-360 מעלות.

לקוח: עמותת הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page