top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

מוזיאונים ומרכזי מבקרים

האוהל הדמוקרטי, תל-אביב

האוהל הדמוקרטי הוקם ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עיריית תל אביב-יפו. מבנה האוהל סימל את המגוון של החברה הישראלית וכלל ציטוטים ממגילת העצמאות. התוכן שהוצג בו התמקד בייסודה של הדמוקרטיה הישראלית והדגיש את ערכי הליבה שלה באמצעות מופע אורקולי אופף ב-360 מעלות.
AV Magic תכננה, התקינה וביצעה את האינטגרציה של הפרויקט, אשר הותקן לתקופה של כ-10 חודשים בשדרות רוטשילד בתל-אביב.

* מדיה: דיסק-אין פרו

לקוח: דיסק-אין (עבור המכון הישראלי לדמוקרטיה)

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page