top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

מרכזי בקרה

חמ"לים ביטחוניים

בפרויקטים שבוצעו עבור חברה ביטחונית ישראלית, בארץ ובחו"ל, אפיינה והטמיעה AV Magic מערכות ניתוב וידאו ואודיו מורכבות בחמ"לים ביטחוניים ופותחו ממשקים ייעודיים לשליטה ובקרה באמצעות מסכי מגע. המערכות כוללות עשרות מקורות ואמצעי תצוגה, בתוכם קירות וידאו ומקרנים. במערכות תוכנתו מספר תרחישים הניתנים לשינוי על-ידי המשתמש, של פרישת מקורות האודיו והוידאו על גבי התצוגות ואמצעי השמע.
הפרויקט שבוצע בישראל מבוסס על מערכת Crestron NVX ואילו הפרויקטים שבוצעו בשיתוף עם חברת AVCOM בחו"ל, מבוססים על מערכות SDVOE מתוצרת Christie terra. לפרויקטים אלה, שבוצעו בתקופת מגפת הקורונה, נשלחו מערכות מתוכנות מראש וההטמעה המאתגרת בוצעה בהצלחה באמצעות שליטה מרחוק מישראל.

לקוח: חברה ביטחונית ישראלית

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page