top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

תכנון מערכות

מערכות כריזה, נמל תעופה בן-גוריון

במסגרת הפרויקט שודרגו מערכת הכריזה בטרמינל 3 ובטרמינל 1 והותאמו לטכנולוגיות עדכניות של העברת אודיו על גבי רשתות IP ולצרכים התפעוליים העדכניים של הלקוח.
AV Magic תכננה את מערך הכריזה בשני הטרמינלים, ובזרוע הרביעית שנוספה לטרמינל 3 וליוותה את היישום. האתגר המרכזי בפרויקט היה הסתמכות על ציוד קיים, תוך שדרוג יכולות המערכת האקטיבית המרכזית וביזורה באזורים השונים של הטרמינל.

לקוח: רשות שדות התעופה

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page