top of page
logo-01.png
Screen Shot 2021-04-26 at 13.49.23.png

מוזיאונים ומרכזי מבקרים, תכנון מערכות

מרכז החדשנות לערים חכמות (MIC)

מרכז החדשנות לערים חכמות שהוקם על-ידי החברה למשק וכלכלה, ממוקם במרכז תל-אביב ומספק חוויה טכנולוגית חדשנית ומתקדמת למבקרים. במרכז מוצגות ההתפתחויות החדשניות ביותר בתחום הערים החכמות.
המרכז כולל מיצגים טכנולוגים חווייתיים, כמו קיר וידאו גדול המונע על ידי שני נגני וידיאו 8K שממוקם בלב המרכז, דגם עיר ממופה בווידאו באמצעות שני מקרנים, תצוגות אינטראקטיביות רבות, מסך LCD שקוף מתגלגל ושימוש במשקפי מציאות מדומה.
חברת AV Magic תכננה את מערכות המולטימדיה במרכז והטמיעה את המנוע של קיר הווידיאו המרכזי ואת מיפוי הווידאו על פני דגם העיר.

* מדיה: קבוצת אורפאן

https://mic.org.il/about/

לקוח: קבוצת אורפאן (עבור משכ"ל - החברה למשק וכלכלה)

logo-03.png

info@avmagic.com  |  +972-3-5161500  |  +972-54-9787545  |  רח' עוזי נרקיס 8, תל אביב, ישראל, 6900232

© AV Magic 2020

bottom of page